Tarieven en wachttijd

Wachtlijst
Er is momenteel geen sprake van een wachtlijst.
Kennismakings- en intakegesprekken kunnen binnen 2 weken gepland worden.
De huidige behandelwachttijd bedraagt: 0 weken. (Geüpdate: 01-06-2024)

U kunt altijd contact opnemen met ons om te overleggen wat handig is in jullie specifieke situatie en met jullie hulpvragen. Mocht het nodig zijn overleggen we opties om de wachttijd te overbruggen, of denken we mee in het doorverwijzen naar een andere instantie of onderaannemer.

Vergoeding, verwijzing en tarieven
Voor jeugdigen onder de 18 geldt dat bij verwijzing vanuit de gemeente of (huis)arts wordt een traject bij Paard & Pedagogiek volledig wordt vergoed.

Vergoeding vanuit de gemeente
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en jeugd-GGZ, zoals beschreven in de Jeugdwet. Indien u de zorg voor uw zoon of dochter vergoed wilt krijgen, heeft u een verwijzing van de gemeente (startpunt is het Centrum voor Jeugd en Gezin), de huisarts of medisch specialist nodig.
Praktijk Paard & Pedagogiek heeft een contract met de Jeugdhulpregio Foodvalley. Foodvalley omvat de volgende gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal.

Klik hier voor een overzicht met woonplaatsen die vallen binnen de Jeugdhulpregio Foodvalley.

PGB
Voor jeugdigen die een psychiatrische diagnose hebben, bijvoorbeeld ADHD of autisme, kunnen ouders/verzorgers een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Dit is een geldbedrag waarmee je zorg, hulp of begeleiding voor uw kind kunt inkopen. Als er al een PGB is toegekend kan dit worden gebruikt om de begeleiding of coaching door Paard & Pedagogiek te bekostigen.
Voor meer info over een PGB zie deze website.

Kosten particulier (per 01-01-2023)
Begeleiding, therapie, coaching en advies: €95,- per afspraak (60 minuten).

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Bij verhindering 
Soms is het onvermijdelijk een afspraak te moeten verzetten. Doe dit zo snel mogelijk, maar ten minste 24 uur van te voren, door Anne of Audrey te whatsappen of te bellen. 
Bij particulier betaalde afspraken wordt 50% van het geldende tarief doorberekend in het geval van een no-show.
Op de dienstverlening van Paard & Pedagogiek zijn de algemene voorwaarden van toepassing.