Tarieven

Kosten particulier
Begeleiding, therapie en coaching: €90,- per afspraak (60 minuten).

Ouder & Kind Coaching: €395,- (5 afspraken)

Intelligentie-onderzoek: €595,- voor een compleet onderzoekstraject.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Vergoeding, verwijzing en wachtlijst
Vergoeding vanuit de gemeente
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ, zoals beschreven in de Jeugdwet. Indien u de zorg voor uw zoon of dochter vergoed wilt krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.
Praktijk Paard & Pedagogiek heeft een contract met de Jeugdhulpregio Foodvalley. Foodvalley omvat de volgende gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal.

Klik hier voor een overzicht met woonplaatsen die vallen binnen de Jeugdhulpregio Foodvalley.

PGB
Voor jeugdigen die een psychiatrische diagnose hebben, bijvoorbeeld ADHD of autisme, kunnen ouders/verzorgers een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Dit is een geldbedrag waarmee je zorg, hulp of begeleiding voor uw kind kunt inkopen. Als er al een PGB is toegekend kan dit worden gebruikt om de begeleiding of coaching door Paard & Pedagogiek te bekostigen.
Voor meer info over een PGB zie deze website.


Wachtlijst
Kennismakings- en intakegesprekken kunnen binnen 2 weken gepland worden. Er is momenteel geen wachtlijst voor jeugdigen.

Bij verhindering 
Soms is het onvermijdelijk een afspraak te moeten verzetten. Doe dit zo snel mogelijk, maar ten minste 24 uur van te voren, door Anne te whatsappen of te bellen. Indien dit niet gebeurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Op de dienstverlening van Paard & Pedagogiek zijn de algemene voorwaarden van toepassing.