Intelligentie-onderzoek

Intelligentie
Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee je de wereld om je heen kunt begrijpen en met verschillende situaties in je omgeving kunt omgaan.

Een intelligentietest geeft inzicht in de cognitieve mogelijkheden van een kind of jongere. Hierbij wordt gekeken naar de verschillende delen van het functioneren. Een intelligentietest zegt niet alleen iets over hoe makkelijk je kan leren, maar bijvoorbeeld ook over hoe je problemen analyseert, hoe goed je doelgericht kunt handelen en hoe snel je (ver)werkt. Het onderzoek geeft een uitgebreid beeld van de sterke kanten van het kind/de jongere, en laat ook zien welke vaardigheden meer moeite vergen.

Werkwijze
Het intelligentieprofiel wordt bepaald met behulp van de Wechsler intelligentietesten. Deze mogen alleen afgenomen worden door daartoe bevoegde orthopedagogen en psychologen. Voor kinderen van 6 – 16 jaar wordt gebruik gemaakt van de WISC-V-NL en voor jongeren vanaf 16 jaar de WAIS-IV-NL. De test bestaat uit vragen en opdrachten die veel verschillende vaardigheden meten.

Een onderzoektraject bestaat uit:
– een intakegesprek; telefonisch of op de praktijk
– de test; deze duurt ongeveer 3 uur, inclusief pauzes
– het scoren, analyseren en rapporteren van de resultaten
– een adviesgesprek waarin de testresultaten en het onderzoeksrapport uitgebreid besproken worden

Voor wie
Een intelligentieonderzoek kan ook worden ingezet voor de volgende doeleinden:

– Bij vermoedens van bovengemiddelde intelligentie, hoogbegaafdheid en/of onderpresteren
– Bij tegenvallende leerprestaties
– Als school- of studiekeuze-onderzoek
– Als second opinion bij onverwachte resultaten van toetsen zoals de CITO eindtoets
– Om meer inzicht te krijgen op welke manier een kind/jongere leert en hoe daarmee om te gaan