Begeleiding en therapie


Orthopedagogische begeleiding & therapie
Bij de individuele begeleiding en therapie werken we aan de persoonlijke vraagstukken van kinderen en jongeren (en hun ouder(s), bij wie het thuis of op school niet lekker loopt.

Na een kennismakingsbezoek volgt een intakegesprek. Hierin leren we elkaar beter kennen en formuleren we de hulpvraag van kind en/of ouders en de doelen. Indien er een jeugdprofessional betrokken is bij de aanmelding (aanmelding via de gemeente), is het prettig als hij of zij bij de kennismaking of intake aanwezig is.
Hierna volgt er een periode van wekelijkse sessies, met periodieke evaluaties. We willen maatwerk leveren, dus een traject duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. In de meeste gevallen duurt een traject zo’n drie tot zes maanden. Tijdens de evaluaties wordt bekeken welke doelen behaald zijn en welke bijgesteld moeten worden.

Tijdens de begeleiding en therapie wordt gebruik gemaakt van de theorie en uitgangspunten van oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en rationeel emotieve therapie, positieve psychologie en het werken met paarden en pony’s (Equine Assisted Therapie en Coaching, ook wel Equitherapie genoemd).