Visie en werkwijze

Visie
Wij vinden het belangrijk om vanuit een laagdrempelige en kleinschalige benadering hulp te bieden die afgestemd is op het kind/de jongere. We gaan uit van de mogelijkheden en krachten van ieder individu en zijn/haar gezin(systeem). We geloven in de groeimogelijkheden van iedereen en bieden maatwerk.

Werkwijzen
Naast het inzetten van de paarden (zie ‘Waarom paarden?’) werken we met een combinatie van o.a. de volgende methodieken: 

Cognitieve gedragstherapie
Bij CGT besteden we aandacht aan de samenhang tussen cognities (wat je denkt), emoties (wat je voelt) en gedrag (wat je doet). Je wordt zo geholpen om je gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen beter te begrijpen, en om met beter passende gedragspatronen te reageren.

Acceptance and Commitment Therapy & Mindfulness
Een nieuwere vorm van CGT is Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en leert je om op een handigere manier om te gaan met je problemen. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit.
Door mindfulness leer je beter te focussen en je aandacht beter in het nu te houden. Dit doen we onder andere door ontspannings- en ademhalingsoefeningen.

Oplossingsgerichte
therapie
Binnen de oplossingsgerichte benadering gaat de aandacht vooral uit naar oplossingen in plaats van naar het probleem. We kijken naar je sterke kanten, onderzoeken wat een meer gewenste toekomstige situatie is en wat je kunt doen om daar te komen.

Ervaringsgerichte therapie

Hierbij ligt de nadruk vooral op voelen, ervaren, beleven en handelen. Meestal is praten alleen niet genoeg, maar krijg je meer inzicht in jezelf door ook te dóen. Omdat we in de sessies niet alleen zitten en praten, maar buiten met de paarden bezig zijn en bewegen, kan je je wat je leert sneller eigen maken.

Een traject
Eerst plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin je kennismaakt met Anne en de paarden, je de locatie kan zien en al je vragen kunt stellen.
Daarna kijken we door middel van een uitgebreid intakegesprek wat je hulpvraag is en wat je doelen zijn. Daarna maken we een plan om hieraan te werken, en wat daarin de beste methodes zijn om in te zetten. In de meeste gevallen zet ik de paarden in als co-therapeut. Vaak is dit in de vorm van specifieke oefeningen, maar het kan ook zijn dat we gaan wandelen of een paard poetsen, om zo in een meer ontspannen omgeving te kunnen praten. Meestal zijn we met de paarden bezig door middel van “loswerken” en “grondwerken”, waarbij er niet op de paarden gereden wordt. Mocht het bij je hulpvraag en doelen passen, kan het zijn dat er wel op een paard gezeten of gereden wordt, of doen we bijvoorbeeld voltigeoefeningen (gymnastiek te paard).
Ervaring met paarden is niet nodig, het is ook helemaal niet erg als je een beetje bang bent voor paarden.

“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het begrijpen.”
– Confusius